jestes 382 klientem

KLAUZULA INFORMACYJNA
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MK-SERVICE Magdalena Kloka
z siedzibą w 83-000 Pruszcz Gd ul. Sikorskiego 2A tel.+48586822515,
e-mail biuro@mkserwis.pl
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy sprzedaży (realizacji zamówienia) lub do podjęcia na Pani/Pana żądanie działań poprzedzających zawarcie umowy sprzedaży. (Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
3) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem Danych Osobowych w zakresie prowadzonej działalności na podstawie odpowiednich umów.

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak to jest niezbędne
do wykonania umowy sprzedaży, a po upływie tego okresu, przez pięć lat od czasu przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego
(Podstawa prawna: art. 5 ust.1 lit e Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia
27 kwietnia 2016r; art. 74 ust 2 pkt 4 i ust 3 Ustawy z dnia 29.09.1994r o rachunkowości).
5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 

7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcie umowy sprzedaży. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcia umowy i wykonania umowy przez Administratora.