jestes 398 klientem

Surowiec

TEKTURA FALISTRA jest materiałem konstrukcyjnym do produkcji opakowań. Zbudowana jest z jednej lub kilku warstw płaskich i pofalowanych. Warstwy pofalowane są połączone z płaskimi klejem na grzbietach fal. Rodzaje fal E,B,C, B/C, B/E kolor warstw, rodzaj użytych papierów, dają praktycznie nieograniczone możliwości w zakresie budowy optymalnego opakowania.

FTC, ECT, SCT wytrzymałość na przepuklenie, wskaźnik Cobb’a to parametry opisujące przydatność tektury a później opakowania.


 

Rodzaje opakowań

Kartony klasyczne kartony klapowe, (American-standard) posiadają prosty kształt wytwarzane są na maszynach rotacyjnych typu sloter i nie wymagają dodatkowych narzędzi w postaci wykrojników introligatorskich Zdecydowanie dominującą funkcją tych opakowań jest funkcja ochronna i transportowa są to opakowania zbiorcze.

Opakowania wykrojnikowe znacznie większy zakres funkcji uzasadnia użycie słowa opakowania. W zależności od typu pełnią funkcję transportową wyróżniającą reklamową i informacyjną. Wymagają innego typu urządzeń i dodatkowych narzędzi w postaci wykrojników introligatorskich unikalnych dla danego typu opakowania i wszystkich wymiarów.


 

Katalog FEFCO

Federation Europeen des Fabricants du Carton Ondule

 

Katalog ten klasyfikuje ponad 150 wzorów opakowań oraz ponad 50 rodzajów (wzorów) ich wypełnień Podzielony jest na 9 grup. Każdy wzór posiada swój indywidualny numer. Katalog FEFCO żyje jest stale dostosowywany do aktualnych potrzeb, kreuje nowe standardy. (katalog FEFCO do pobrania)
 

Szanowny kliencie!

Aby uzyskać optymalne ze względu na funkcjonalność i koszty opakowanie odpowiedz na następujące pytania.

  • jakie wymiary ma mieć opakowanie i czy wymagane są elementy dodatkowe
  • jakie będzie pełniło funkcje i jakie są miedzy nimi zależności
  • jaki ma być rodzaj opakowania i czy wymagane są elementy dodatkowe (przekładki kratownice),  
  • jakiej tektury użyć,
  • czy opakowanie ma być drukowane i jaką funkcję ma spełniać druk

 

oraz pytanie zasadnicze jeżeli rozmawiamy o cenie

  • jakie ilości będą potrzebne i jakie nakłady jednorazowe